Danas 47. sjednica Vlade ŽSB

0
1
47. sjednica Vlade ŽSB bit će održana danas, 2. srpnja 2020. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade ŽSB, u Travniku.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 46. sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Prijedlog dokumenta okvirnog Proračuna Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021.-2023.godina – Ministarstvo financija
3. Prijedlog programa raspodjele sredstava parlamentarnim, političkim strankama za 2020.godinu – Predstavnik Sabora Kantona
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih cesta – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020.godinu (donirana sredstva OŠ Mehmedalija Mak Dizdar-Novi Travnik) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. faza(II. privremena situacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Jajce za saniranje štete posljedica požara u poduzeću „Ober Bešpelj – Jajce“ – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Bugojno za saniranje šteta posljedica požara na stambenom objektu Nedžada Čehaje – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12. Prijedlog odluke o raspodjeli zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama za područja Kantona Središnja Bosna – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13. Prijedlog odluke o izmjeni Plana središnje nabave za 2020.godinu – Ured za javne nabavke
14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle van garantnog roka – Ured za javne nabave
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavu
15. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova tehničkog tajnika u Uredu za javne nabavke- Ured za javne nabavke
16. Suglasnost za uvođenje nove relacije za prijevoz učenika na području općine Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
17. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe pravosudnih institucija – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Za izvođenje molerskih radova u Kantonalnom sudu u Novom Travniku
b) Za nabavku plakara u Općinskom sudu u Travniku
c) Za nabavku otvorenih ormara u Općinskom sudu u Bugojnu
18. Suglasnost za nabavku i izgradnju uredskog namještaja u pisarnici – Služba za zajedničke poslove
19. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu srpanj 2020.godine- Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva
20. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpanj 2020.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo gospodarstva
21. Razrješenja i imenovanja –
a) Rješenje o imenovanju drugostupanjskog disciplinskog povjerenstva za namještenike iz kantonalnih i općinskih organa državne službe
a) Prijedlog odluke o iznosu naknade za rad u disciplinskom povjerenstvu
b) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku za potrebe MSŠ „Gornji Vakuf“

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime