57. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna sazvana je za danas, 8.10. 2020. godine, u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 56. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih cesta ( Na osnovi Sporazuma Ministarstva financija i Kantonalnog ravnateljstva za ceste) – Ministarstvo financija
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje odluke Općinskog suda u Travniku (sudska nagodba) broj: 51 0 P 152749 19 P – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim osobama sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti zbog pandemije koronavirusa – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za nabavku polica i druge opreme
b) za nabavku stolarije u prostorijama Jedinice za podršku
c) za nabavku radio stanica
6. Prijedlog odluka o isplati naknade štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Senad Karagić
b) Admira Šehović
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku dogradnje računarskog programa za obračun novčane egzistencijalne naknade – Kantonalna uprava za branitelje
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21. g. – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluka (2x) o davanju suglasnosti školama za potpisivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21. g. – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijih ponuda za usluge tehničke i funkcionalne podrške ISFU trezorske aplikacije – Ministarstvo financija
a) LOT 1 – usluge funkcionalne podrške ISFU aplikacije
b) LOT 2 – usluge tehničke podrške ISFU aplikacije
11. Suglasnost za uvođenje nove relacije za prijevoz učenika na prostoru općine Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Nova Bila“ – Nova Bila
b) OŠ „Busovača“ – Busovača
c) OŠ „Ivan Goran Kovačić“ – Fojnica
d) SMŠ „Zijah Dizdarević“ – Fojnica
e) SSŠ „Bugojno „ – Bugojno
f) OŠ „Han Bila“ – Han Bila
13. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki OŠ „Han Bila“ Han Bila – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izvođenje radova na rekonstrukciji ulaza u zgradu Centra inspekcije Kiseljak – Ministarstvo gospodarstva
15. Izvješće o realizaciji akcionog plana za prevenciju korupcije u vrijeme pandemije koronavirusa – Tim za sprječavanje korupcije
16. Izvješće načelnika općine Kreševo o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
17. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju člana Kantonalnog stožera civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
b) Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljanju zapovjednika, načelnika i članova Kantonalnog stožera civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za program javnih investicija Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo financija