U prostorijama Vlade Županije Središnja Bosna danas će biti održana 87. sjednica Vlade ŽSB.

DNEVNI RED:
1. Zapisnik sa 86. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Prijedlog Odluke o usvajanju visine boravišne takse na području Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo gospodarstvo
4. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Kreševo“) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka registracije kod Porezne uprave i Federalnog zavoda za statistiku – Ured za javne nabave
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prebacivanje predmeta nabave sa jednog na drugog korisnika – Ured za javne nabave
7. Suglasnost za zaključivanje ugovora o naknadi za plaćanje računa za pritvor sa kazneno-popravnim zavodima – Ministarstvo pravosuđa i uprave
8. Suglasnost za pokretanje postupka nabave usluga grijanja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i prave
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javne nabave
9. Suglasnost za pokretanje postupka nabave usluga tiskanja diploma – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
10. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove vozača do popune radnog mjesta – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
11. Suglasnost za objavljivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta vozača – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
12. Izvješće o obavljenoj unutarnjoj reviziji za drugi kvartal 2021.godine – Ministarstvo financija
13. Izvješće o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za prvi i drugi kvartal 2021.godine – Ministarstvo financija
a) Revizija izdataka za gorivo kod MUP-a
b) Revizija transfera za novčanu pomoć braniteljima i članovima njihovih obitelji kod Kantonalne uprave za branitelje
c) Revizija transfera Zavodu za javno zdravstvo KSB/SBK kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) Revizija transfera neprofitnim organizacijama i subvencije javnim poduzećima iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
e) Revizija tekućih transfera drugim razinama vlast i fondovima – za utopljavanje, vodovod i kanalizacije iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Izvješće o implementaciji Gender akcionog plana KSB/SBK za 2020. godinu – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
15. Izvješće o radu Interresornog povjerenstva za izradu strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije – Koordinator povjerenstva
a) Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima interresornog povjerenstva