1. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna održat će se danas, 1.10. 2020. godine, u 9 sati, u prostorijama Vlade ŽSB u Travniku.

 

 DNEVNI RED

 

 1. Zapisnik sa 55. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
 2. Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005. – 2025.godine – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 3. Mišljenje na Izvješće o financijskoj reviziji Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila za 2019. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 4. Prijedlog odluke o lovištima na području Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 5. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
 6. a) donacija za OŠ „13 Rujan“ Jajce)
 7. b) donacija OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik
 8. c) donacija OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje
 9. d) donacija MSEUŠ „Travnik“ Travnik
 10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede,. vodoprivrede i šumarstva
 11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za izgradnju vodovoda u MZ Ivančica ( I. faza) , općina Busovača – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 12. Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa prvog ciklusa studija Poslovna informatika na Fakultetu poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo (drugi dio mjeseca ožujka) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2020. godini ( IX. i X. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 16. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za pomoć u liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijale politike
 17. a) Irfan Juladžija
 18. b) Danko Stojak
 19. Prijedlog odluke o isplati naknade za rad članovima Povjerenstva za nominiranje i imenovanje članova upravnih vijeća bolnica Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Proračuna za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju – Agencija za privatizaciju
 21. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 22. a) OŠ „Prva osnovna škola“ Bugojno i drugi
 23. b) OŠ“ Ivan Goran Kovačić“ Fojnica i drugi
 24. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 25. a) KŠC „Petar Barbarić“ i drugi
 26. b) OŠ „Travnik“ i drugi
 27. 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za asfaltiranja puta do škole u Vlasinju – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih , kulture i sporta
 28. Suglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola sa područja Kantona – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 29. Suglasnost za izradu Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
 30. Suglasnost za prijem kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo gospodarstva
 31. Izvješća o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu listopad 2020. godine – Stručna služba
 32. a) Ministarstvo unutarnjih poslova
 33. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu listopad 2020. godine – Stručna služba
 34. a) Ministarstvo unutarnjih poslova
 35. b) Ministarstvo gospodarstva
 36. c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 37. d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (3x)
 38. Razrješenja i imenovanja
 39. a) Rješenje o imenovanju koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Kantona Središnja Bosne