Općinski odbor HDZ-a BiH Dobretići

Anto Sivonjić, predsjednik

Adresa:
Dobretići bb
70 210 Dobretići

Kontakt:
063/351-864
hdzbihdobretici@gmail.com

SLIČAN SADRŽAJ

Održan Okrugli stol na temu „Promoviranje i izrada politika prema mladima“

Održan Okrugli stol na temu „Promoviranje i izrada politika prema mladima“, u organizaciji udruge „Mladi zajedno“ i uz potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta Panelisti...