Zbog upornih paušalnih procjena mnogih političara, ali i državnih medija o „pretjerano velikom broju uposlenih Hrvata (43%) na razini FBiH“, uputila sam pitanje Vladi Federacije BiH:

„Kakva je nacionalna struktura uposlenih u institucijama FBiH te koliko su zastupljene žene?“

Vrlo sličnu temu obrađivala je Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH te su objavili:

“Specijalno izvješće o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, FBiH, RS, DB i županijama FBIH, s izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura“.

Kao i meni, ni ombudsmanima odgovore nisu uputili: Vlada FBiH, Ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Ured za zakonodavstvo Vlade FBiH.

Iz sveobuhvatnoga izvješća, iskoristit ću objavljene podatke koji se odnose na moje postavljeno pitanje.

Bošnjaci 70,3
Srbi 2,55
Hrvati 24,28
Ostali 2,02

Dakle, kada bi se uzeli rezultati od institucija koje nisu poslale odgovore, razlika u procentima bi bila znatno veća na štetu Hrvata.

Žene su zastupljene sa 56,1 %, uz napomenu da je to procent od ukupno uposlenih, od čistačica do ministrica.

S obzirom na to da su svi parlamenti u obvezi razmatrati i primiti k znanju navedeno Izvješće ombudsmana, hoće li ono postati obvezno za političare, ali i državne i ostale medije, da u svojim izjavama prestanu iznositi neistine koje na društvenim mrežama izazivaju nepotrebnu i opasnu mržnju prema jednom narodu?

Zdenka Džambas
Izaslanica u Domu naroda PFBiH