Na jučer održanoj 4. sjednici Općinskog vijeća Busovača prva točka Dnevnog reda je bila informacija o epidemiološkoj situaciji.

Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a BiH Busovača, Slaven Katava, uputio je apel Domu zdravlja Busovača da, u ovim teškim vremenima, pokušaju poštivati medicinska načela i da se prema pacijentima ponašaju humano i s poštovanjem. Ovaj komentar posljedica je stalnih pritužbi građana koji koriste usluge JU Doma zdravlja Busovača, gdje u istom redu čekaju i pacijenti zaraženi korona virusom i pacijenti koji su došli iz drugih razloga. Sam tretman pacijenata ne smije biti površan. Ne mogu se pacijenti sa sumnjom da su zaraženi korona virusom slati kući deset dana bez kontrole i snimanja pluća. Nekome tih deset dana može biti presudno i spasiti život.
Predsjednik Kluba vijećnika je predložio i da općina usmjeri sredstva koja dobije od viših razina vlasti za borbu protiv korona virusa, u nabavku prijeko potrebnog rendgen aparata u Domu zdravlja Busovača kako stanovnici ne bi morali ići u druge općine na snimanje pluća.
Na sjednici su vijećnici HDZ-a BiH postavili nekoliko vijećničkih pitanja odnosno inicijativa. Među njima i inicijativu za kupovinu rendgen aparata koji je stanovništvu Busovače prijeko potreban.
Vijećnica Ivana Smoljo ponovno je aktualizirala pitanje uklanjanja bespravno napravljenih ležećih policajaca u ulici Grkar na putu za MZ Buselji. Nadležna služba je odgovorila da su u procesu rješavanja tog problema.
Vijećnik Dragan Lovrić postavio je pitanje o asfaltiranju dijela puta na lokaciji Papra te je li općina financirala taj projekat.
Vijećnik Dario Plavčić predložio je da se nastavi s uređenjem Željezničke ulice tako što bi se napravile bankine i propusti i na taj način zaustavilo pucanje asfalta zbog prometovanja teretnih vozila. Uz to, vijećnik Plavčić predložio je i postavljanje javne rasvjete na dijelu puta od skretanja za poslovnicu Elektro Busovača pa do kraja Željezničke ulice.
Snimak sjednice može se poslušati na stranicama HDZ-a BiH Busovača i Radio postaje Busovača.