Članovi OO Mladeži HDZ BiH Busovača, predvođeni predsjednikom Josipom Mravkom, a u povodu obilježavanja Međunarodnog dana materinskog jezika, posjetili su muzej franjevačkog samostana Sv. Ante Padovanskog na Humcu.

U franjevačkom muzeju nalazi se Humačka ploča (XI. ili XII. stoljeće) koja spada među najstarije spomenike pismenosti u Bosni i Hercegovini, a pisana je na hrvatskom jeziku, starohrvatskom ćirilicom s uporabom pet slova na glagoljici.

Spada u najvažnije i najstarije spomenike s naših prostora napisane na kamenu.

Bila je do 1958. uzidana u pročelje franjevačkog samostana na Humcu pored Ljubuškog, a čuva se u muzeju humskog franjevačkog samostana. Natpis ima 80 slova u 25 riječi. Vjeruje se da potječe iz 10. stoljeća. Natpis na ploči je uklesan spiralno u tri reda u obliku čeverokuta, kako bi se mogao čitati prilikom obilaska oko oltara.

Natpis je nejasan, a na današnjem jeziku glasi (upitnici su stavljeni na mjesta gdje su slova nejasna i ta imena nisu jasna ni danas):
U IME OCA I SINA I SVETOGA DUHA. OVO JE CRKVA ARKANĐELA MIHAILA, A ZIDAO JU JE KRESIMIR(?), SIN BRETOV(?), ŽUPI (?)RUC I NJEGOVA ŽENAs PAVICA(?).
Nakon posjete muzeja, u društvu predsjednika OO Mladeži HDZ BiH Ljubuški Mladena Bebeka, posjetili su prirodne i povijesne ljepote ovog kraja: Slapovi “Kravica” i Stari grad Ljubuški (još i tvrđava hercega Stjepana Vukčića Kosače) kao i Stjepan grad u Blagaju, iznimno vrijedni nacionalni spomenici BiH.

Ova posjeta povodom “Mjeseca hrvatskog jezika” je bila prilika da ponovimo tvrdnju o pravu na posebnost vlastitog jezika, koji je neotuđiv dio našeg identiteta. Zahvaljujući njemu možemo učiti druge jezike, stjecati znanja i iskustva. U težnji čovjeka da spozna svijet, materinski jezik stoji na početku kao neosporni uvjet. Naše mišljenje, svijest i kreativnost upućeni su na njega kao na neupitno počelo.

Iz OO MO Mladeži HDZ BiH Busovača zahvaljuju se Ljubušacima na lijepom domaćinstvu, a posebno predsjedniku OO Mladeži HDZ BiH Ljubuški Mladenu Bebeku.

Priopćenje OO HDZ BiH Busovača

MATERINSKI JEZIK I POVIJEST HRVATSKOG NARODA JE TEMELJ NAŠE BUDUĆNOSTIČlanovi OO Mladeži HDZ BiH Busovača, predvođeni…

Posted by HDZ BiH Busovača on Nedjelja, 1. March 2020.