Održan Okrugli stol na temu „Promoviranje i izrada politika prema mladima“, u organizaciji udruge „Mladi zajedno“ i uz potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta
Panelisti na Okruglom stolu bili su:

– predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara,
– ministrica financija u Vladi KSB Mirjana Plavčić,
– zastupnica u Saboru KSB Suzana Krišto, koja je i predlagač Nacrta strategije za mlade KSB i koordinatorica Tima za izradu Strategije za mlade KSB, i
– predsjedatelj OV Busovača Josip Mravak.
Okruglim stolom moderirala je predstavnica udruge “Mladi zajedno” i članica Povjerenstva za mlade u OV Busovača Mariela Livaja.