Danas je u Travniku u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik održana 17. sjednica Sabora Županije Središnja Bosna.

Zastupnici su prihvatili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu. Ministar pravosuđa i uprave ŽSB Zoran Marković izjavio je kako ove izmjene i dopune podržala većina općina u SBŽ-u s obzirom na to da im postojeće zakonske odredbe predstavljaju financijski teret.
Do sada je praksa bila da pravobranitelji, kojima istječe mandat i koji nisu reizabrani, moraju biti zaposleni u općinama. To znači da, ukoliko mijenjamo pravobranitelje svakih pola godine, začas napunimo općine pravnicima, a u njima nema mjesta. Ovim izmjenama smo sada predvidjeli da, nakon prestanka mandata, pravobranitelji primaju plaću šest mjeseci i onda ostaju bez posla – kazao je Marković.
Prije utvrđivanja zakonskog prijedloga u roku od 60 dana treba biti provedena javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu.
Usvojen je i Nacrt zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Županije Središnja Bosna. Socijalno stanovanje vid je rješevanja stambenog pitanja za osobe koje ne mogu samostalno po tržišnim uvjetima riješiti pitanje stanovanja. Činjanica je da postoji ogroman raskorak između potreba i mogućnosti velikog broja pojedinaca i obiteljskih kućanstava koja ne mogu samostalno riješiti stambeno pitanje, poput mladih, a prvenstveno mladih bračnih parova, osoba starijih od 65 godina bez obiteljske skrbi, a u stanju socijalne potrebe, raseljenih osoba i izbjeglica, osoba koje su ostale bez stambene jedinice uslijed elementarnih nepogoda i drugih socijalno ranjivih skupina.
U nastavku sjednice zastupnici su većinom glasova usvojili prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela Sabora Županije Središnja Bosna. Tako je Sabor Županije Središnja Bosna dobio novo povjerenstvo, a riječ je o povjerenstvu za Europske integracije. Usvojen je Program rada Vlade Županije Središnja Bosna za 2021. godinu, Prijedlog programa rada Sabora Županije Središnja Bosna za 2021. godinu i Informaciju o ostvarenju Programa rada Sabora Županije Središnja Bosna za period 1.7. do 31.12.2020. godine.
Sabor ŽSB podržao je Nacrt Strategije za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021-2027. godine. U diskusiji, zastupnica Suzana Krišto je ukazala na brojne neusklađenosti u obrazovanju sa potrebama na tržištu rada, na mnoge poteškoće pri zasnivanju radnog odnosa, te na veći postotak žena koje su nezaposlene zbog obiteljskih obveza, točnije zakonskih rješenja koja se nisu na kvalitetan način bazirala na nove europske standarde, usklađivanje rada žene, majke, sa obiteljskim obvezama.
Predložila je da se u narednom razdoblju analiziraju Zakoni iz obrazovne i socijalne politike, naprave izmjene i dopune postojećih zakona sukladno našim mogućnostima, kojim ćemo kreirati dominantno poticajno okruženje za zapošljavanje i osigurati prilike za dostojanstvena radna mjesta za sve žene i muškarce, a pogotovo zadržati radno sposobnu populaciju.
Razmatran je Izvještaju o financijskoj reviziji ŠGD/ŠPD “Šume Središnje Bosne” d.d. Donji Vakuf za 2019. godinu koji je sačinio Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH.
Sabor ŽSB usvojio je na današnjoj sjednici i izvještaj Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik za 2019. godinu, uz čestitke direktoru i kolektivu JU Bolnica za plućne bolesti i TBC na dobrom rukovođenju, istaknuto je da rad ove ustanove može biti dobar primjer za sve institucije na području ŽSB.
Na koncu sjednice obratio se prim. dr. Emir Abdulović, koji je zastupnike u Saboru izvijestio o aktualnoj situaciji sa koronavirusom u SBK, a također je i naveo mjere koje su poduzete u slučaju novog vala zaraze.