Danas je u prostorijama Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku održana 26. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna na kojoj su ministri raspravljali ukupno o 70 točaka dnevnog reda.

Na samom početku sjednice, nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prethodne sjednice, članovi Vlade KSB jednoglasno su usvojili Prijedlog proračuna Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu te Prijedlog zakona o izvršenju proračuna Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu. Usvojeni Prijedlog proračuna KSB za 2020. godinu isti je kao i ranije predloženi:

„Proračun za 2020. godinu je stabilan i realno planiran u iznosu nešto većem od 219 milijuna KM i ovo je maksimum što smo mogli uraditi. Proračun Kantona Središnja Bosna iz godine u godinu sve više dobiva dimenzije razvojnog. Tako je u usvojenom Prijedlogu proračuna za 2020. godinu planirano oko 40 milijuna KM za kapitalne i tekuće transfere. Sadašnja Vlada Kantona Središnja Bosna učinit će sve kako bi korisnici proračuna i svi stanovnici Kantona Središnja Bosna bili zadovoljni“, kazala je u izjavi za medije ministrica financija KSB Mirjana Plavčić.

Na prijedlog Tima za sprječavanje korupcije usvojena je inicijativa za osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije i prijedlog za izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije.

Akcijski plan 2020.-2022. godine za provođenje Strategije razvoja Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2016.-2020. godine na prijedlog Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu također je jednoglasno usvojen.

Članovi Vlade KSB jednoglasno su dali suglasnost na tekst Javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave.

Usvojeni su Izvještaji o radu inspekcija (inspekcija Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, inspekcija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne politike, inspekcija Ministarstva gospodarstva te protupožarna inspekcija MUP-a).