Dana 19.4.2021. održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Fojnica, a na dnevnom redu su se našle 24. točke.

Nakon Svečane izjave novog vijećnika Općinskog vijeća i usvajanja izmijenjenog Dnevnog rada sjednice, usvojeni su Zaključci, donesene Odluke i Imenovana Povjerenstva.
Općinsko vijeće je donijelo Zaključak da se podržavaju stavovi mjesnih zajednica, udruženja i građana, izneseni na Javnoj raspravi vezanoj za Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana KSB, da se brišu sve male hidroelektrane (MHE) i rudnik zlata Bakovići uz obrazloženje da su za iste koncesije produžavane na nelegalan način, bez suglasnosti mjesnih zajednica, lokalne zajednice i Vlade KSB, kao i da Općinsko vijeće Fojnica traži da se u Izmjene i dopune Prostornog plana uvrsti Poslovna zona „Tovarište“.
Donesena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne
stambene površine.
Imenovan je član Upravnog vijeća „Reumal“ Fojnica, kao i član i predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica.
Imenovana su Povjerenstva:- za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti; -za procjenu prometne vrijednosti nekretnine; -za Statut i propise; – za Proračun, financije i ekonomska pitanja; -za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju; -za drugostupanjsko rješavanje po žalbama; -za prigovore, predstavke i prijedloge; -za društvene djelatnosti; za ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova; -za poslove Mjesnih zajednica; -za praćenje poštivanja Etičkog kodeksa.
Usvojeno je Izvješće o Izvršenju Proračuna općine Fojnica za period 1. siječnja-31. prosinca 2020. godine te Izvješće o realizaciju Programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu.