U četvrtak, 22. 4. 2021. godine, održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Busovača.
Pred vijećnicima se, između ostalog, našlo i Izvješće o izvršenju proračuna općine Busovača za 2020. godinu.

Tijekom ove točke dnevnog reda vodila se najžustrija i najdulja rasprava.
Naime, proračun općine za 2020. godinu planiran je u iznosu od 4.740.000 KM, a izvršenje je veće za 1.003.000 KM, odnosno ukupno 5.743.000 KM.
Na temelju informacije o kapitalnim ulaganjima u 2020. godini, vidljivo je da se taj prekoračeni iznos u većini slučajeva odnosi na kapitalne grantove s viših razina vlasti.
Problem je, međutim, u tome što Općinsko vijeće Busovača nije odlučivalo o tome koji su projekti prioritetni za općinu Busovača tako da je vidljivo da je oko 830.000 KM uloženo u područja s većinski bošnjačkim stanovništvom, dok se u područja s većinski hrvatskim stanovništvom uložilo 265.000 KM. Veoma mala i neznatna sredstva su uložena u samu gradsku sredinu koju koriste svi stanovnici općine.
Izvješće nije usvojeno jer nije dobilo potrebnu većinu glasova. Rezultat glasovanja je bio 12 ZA i 10 suzdržan.
Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim pristojbama i naknadama kao i zaključak da sve službe revidiraju svoje tarifne brojeve i predlože izmjenu ove odluke ukoliko to bude potrebno.
Općinsko vijeće Busovača jednoglasno je usvojilo i Mišljenje o Nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK 2005.-2025. godine.
Pod tekućim pitanjima mogla se čuti informacija o utrošku električne energije kao i informacija o klizištu na Granicama, kod kuće Zorana Bilića.
Sjednica Općinskog vijeća trajala je nešto više od 4 sata, uz jednu stanku na zahtjev Kluba vijećnika SDA prije izjašnjavanja o Izvješću o izvršenju Proračuna općine Busovača za 2020. godinu.
Snimak sjednice može se poslušati na stranicama HDZ-a BiH Busovača i Radio postaje Busovača.