Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Odluku o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH i istu uputio u Parlament Federacije BiH na potvrdu.

Odluka stupa na snagu danom potvrde u Parlamentu Federacije BiH i bit će objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“.