Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju projekta „Projekt razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede“ (Rural Enterprises and Agricultural Development Project – READP), u iznosu od 7.062.200,00 eura.

Primarni cilj projekta je dizajniran kao dugoročna intervencija, koja se implementira s pristupom podsektorskog razvoja kako bi se pružila potpora strukturalnim poboljšanjima, a koncentrira se na podsektore voća, povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šumskih plodova, pčelarstva i proizvodnje meda, te u mljekarskom sektoru, s ciljem smanjenja ruralnog siromaštva i poticanja ekonomskog rasta.

Ovu Odluku usvojio je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 26. svibnja 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 28. lipnja 2021. godine, a stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.