Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara uputio dopis Vladi Federacije BiH u svezi neimenovanja ravnatelja Federalne uprave policije

0
94

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara uputio je dopis Vladi Federacije BiH, odnosno predsjedniku Vlade Federacije BiH, zamjenicima predsjednika Vlade Federacije BiH i ministrima u Vladi Federacije BiH u svezi neimenovanja ravnatelja Federalne uprave policije od strane Vlade Federacije BiH, te iste pozvao da rad Vlade Federacije BiH vrate u okvire Ustava i zakona Federacije BiH i da izvrše imenovanje ravnatelja Federalne uprave policije sukladno dostavljenoj Listi od strane Neovisnog odbora Parlamenta Federacije BiH.

„Poštovani,

nakon što ste na 273. redovitoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 8. srpnja 2021. godine, odlučili ne imenovati ravnatelja Federalne uprave policije, dužnost mi je pozvati Vas da rad Vlade Federacije BiH vratite u okvire Ustava i zakona Federacije BiH.

Podsjećam Vas da ste sukladno članku 55. stavak 2. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, bili dužni izvršiti imenovanje ravnatelja Federalne uprave policije u roku od 30 dana od dana prijema Liste kandidata koju je sačinio i dana 16. travnja 2019. godine, putem Ministarstva dostavio Neovisni odbor Parlamenta Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH nakon dvije godine i skoro tri mjeseca donosi Zaključak broj: 1132/2021. kojim se navodi da niti jedan kandidat s Liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete Javnog natječaja nije dobio podršku Vlade Federacije BiH, te da nije imenovan ravnatelj Federalne uprave policije. Zaključkom se također daje preporuka Neovisnom odboru Parlamenta Federacije BiH da poništi provedeni Javni natječaj i ubrza proceduru ponavljanja natječaja.

Donoseći prethodno navedeni Zaključak, Vlada Federacije BiH se postavlja iznad zakona, uz to navodeći i Neovisni odbor da također postupi suprotno odredbama zakona i raspiše ponovni Javni natječaj.

Članak 55. stavak 1. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH glasi: „Vlada Federacije imenuje ravnatelja policije na temelju liste iz članka 53. stavak 1. odnosno stavak 3. ovog Zakona, koju je utvrdio Neovisni odbor.“ Zakonom o unutarnjim poslovima Federacije BiH, je definirano da se samo u slučaju nemogućnosti sačinjavanja Liste kandidata od najmanje tri kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, Javni natječaj ponavlja.

Aktom broj 01-02-2-233/19 od 14. lipnja 2019. godine, ukazao sam Vam i na nezakonito postavljenje zamjenika ravnatelja Federalne uprave policije za vršitelja dužnosti ravnatelja Federalne uprave policije, iz razloga što je isto suprotno odredbama članka 41. stavak 3. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, kojim je definirano da ravnatelj policije i federalni ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Vlada Federacije BiH ništa nije poduzela da bi se postavljenje vratilo u okvire zakona, tako da još uvijek imamo situaciju da su federalni ministar unutarnjih poslova i vršitelj dužnosti ravnatelja Federalne uprave policije iz istog konstitutivnog naroda.

Obzirom da ste obvezni poštivati Ustavom i zakonima Federacije BiH definirane mjerodavnosti, među kojima je prva provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, to od Vas tražim da izvršite imenovanje ravnatelja Federalne uprave policije sukladno dostavljenoj Listi od strane Neovisnog odbora Parlamenta Federacije BiH. U suprotnom, snosite odgovornost za kršenje zakona i uništavanje povjerenja spram institucija Federacije BiH“, stoji u dopisu.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime