🟦 Da li političke stranke jednakim resursima podržavaju svoje kandidate i kandidatkinje na izborima?
🟦 Na koji način političke stranke mogu postići suštinsku ravnopravnost spolova u političkim procesima?
🟦 Koje promjene unutar političkih stranaka bi bile odlučujuće za stvaranje jednakih prilika i mogućnosti kandidatkinjama za predstavljanje biračkom tijelu?

Ovo su samo neka od pitanja koja su prezentirana u publikaciji „Političke stranke i ravnopravnost spolova – Vodič za unutrašnju transformaciju“ i panel diskusiji sa političarkama i predstavnicama civilnog društva iz cijele BiH, a koje je danas pratila predsjednica ŽO ZŽ HDZ BiH KKK ŽSB i zastupnica u Saboru Suzana Krišto.

—————————————————–
Projekat „Žene na izborima u BiH“ finansira Vlada Švedske, a provodi UNDP, uz podršku UN Women i u partnerstvu sa institucijama u BiH.

#ženenaizborimabih #womeninelections

Embassy of Sweden in Sarajevo UNDP Bosnia and Herzegovina Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Gender centar Vlade RS Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija BiH, Parlamentarna skupština BiH