Na temelju članka 58. Poslovnika Sabora Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/04 i 6/13),

S A Z I V A M

XI sjednicu Sabora Kantona Središnja Bosna za dan 16.3.2020. godine
( ponedjeljak ), s početkom u 10, 00 sati, u prostorijama Sabora Kantona Središnja Bosna ul.Aleja Konzula Travnik.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Prijedlog zakona o turističkim zajednicama Kantona Središnja Bosna.
2.Prednacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna 2005-2025.godine.
3. Izvješće o radu Vlade Kantona Središnja Bosna za 2019.godinu.
4.Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK za 2019.godinu
5.Plan rada Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB za 2020.godinu.
6. Izvješće o radu Kantonalnog tužiteljstva Travnik za 2019.godinu.
7. Izvješće o radu Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez za 2019.godinu.
8. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne skrbi,skrbi o civilnim žrtvama rata i skrbi o obiteljima sa djecom.
9. Specijalno izvješće o zabrani fizičkog kažnjavanja dijeteta u Bosni i Hercegovini.

PREDSJEDATELJ SABORA
Josip Kvasina, dipl. oec.