Na temelju članka 54. stavak 3. Poslovnika Sabora Županije Središnja Bosna (Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 3/04 i 6/13),

S A Z I V A M

5. izvanrednu sjednicu Sabora Županije Središnja Bosna za dan 14.7. 2020. godine
( utorak ), s početkom u 10, 00 sati, u prostorijama J.U. Centar za kulturu općine Travnik u Ul.Bosanska bb Travnik

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.
2. Prijedlog odluke o izmjenama Financijskog plana Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2020.godinu.
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Financijskog plana Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2020.godinu.
4. Prijedlog odluke o imenovanju članova Neovisnog odbora za izbor i reviziju.

PREDSJEDATELJ SABORA
Josip Kvasina, dipl. oec.