54. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna bit će održana sutra, 10. rujna 2020. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade ŽSB u Travniku.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 53. sjednice Vlade ŽSB – tajnik Vlade

2. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava poslovnim subjektima za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec travanj 2020.godine, sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za ublažavanje posljedica pandemije korona virus“ – Ministarstvo gospodarstva

3. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

4. Suglasnost za produženje Ugovora o djelu za vođenje evidencija korisnika socijalne pomoći – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Suglasnost za zaključivanje Ugovora o djelu za obavljanje poslova stručnog suradnika za zaštitu voda – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Suglasnost za nabavku građevinskog materijala za objekt Jedinice za specijalističku podršku – Ministarstvo unutrašnjih poslova

7. Suglasnost za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade – Stručna služba Vlade

8. Prijedlog Zaključka za održavanje i razvoj korisničkog softvera za javne nabavke – Ured za javne nabavke
a) Rješenje za imenovanje Komisije za javne nabavke

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga interneta, fiksne telefonije i nabavke električne energije – Ured za javne nabavke

10. Informacija UNDP-a o realizaciji aktivnosti suzbijanju širenja pandemije korona virusa na prostoru Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabavke

11. Izvješće o radu REGIONALNE, EKONOMSKE, ZAJEDNICE (REZ-a) za 2019.godinu – Ministarstvo privrede

12. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za javne nabavke za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva