91. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna sazvana je za četvrtak, 22.7.2021.godine u 9 sati.

 

                                                     DNEVNI RED

 

 1. Zapisnik sa 90.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
 2. Prijedlog zakona o socijalno – neprofitnom stanovanju Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 3. a) Prijedlog Odluke o visini isplate naknade članovima Radne skupine
 4. Akcioni plan Kantona Središnja Bosna za provedbu Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020.-2023.godinu – Tim za sprječavanje trgovine ljudima
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
 6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme za potrebe MUP-a (nabava platforme za upad sklopiva rampa i kaciga) – Ministarstvo unutarnjih poslova
 7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme za potrebe MUP-a (nabava usisavača i telefona) – Ministarstvo unutarnjih poslova
 8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 9. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za uređenje mezarja i grobalja – Kantonalna uprava za branitelje
 10. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branitelje
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga rehabilitacije – Kantonalna uprava za branitelje
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu sredstava za higijenske potrebe paraplegičara – Kantonalna uprava za branitelje
 13. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova Kantonalne uprave za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje
 14. Prijedlog Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za nabavu roba i usluga za potrebe proračunskih korisnika – Ured za javne nabave
 15. a) Za nabavu lož ulja
 16. b) Za održavanje i popravku vozila
 17. c) Za nabavu materijala za higijenske potrebe i njegu
 18. d) Za usluge tiskanja
 19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Proračuna Kantona za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za mjesec lipanj 2021. godine) – Agencija za privatizaciju
 20. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu usluga geodetskog premjera rudarskih radova – Ministarstvo gospodarstva
 21. Suglasnost za nabavu računara za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
 22. Suglasnost za nabavu stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 23. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabava za 2021.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 24. Izvješće o realizaciji zaključka Vlade Kantona broj:01-04.1-4056/2021-13 – Ministarstvo gospodarstva
 25. Razrješenja i imenovanja
 26. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova te o nadležnostima Tima Vlade Kantona Središnja Bosna za sprječavanje trgovine ljudima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa