96. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna održat će se u četvrtak, 16.9.2021.godine, u Travniku.

DNEVNI RED
1. Zapisnik sa 95.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (suglasnost) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Stručne službe Vlade Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – tajnik Vlade
4. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno – Ministarstvo unutarnjih poslova
5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline 2021.godine“ – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za pomoć ugroženim učenicima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
7. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Naim Muhić
b) Ankica Plavčić
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavu prijenosnog računala – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog Odluke o naknadi štete pričinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Suglasnost za preraspodjelu sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Suglasnost na prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Suglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
13. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za prijem državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Suglasnost na izmjene Plana javnih nabava Kantonalnog arhiva za 2021.godinu – Kantonalni arhiv
15. Suglasnost na Izmjene planova javnih nabava škola za 2021.godinu (4x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
16. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabava za potrebe škola (6x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
17. Suglasnost za nabavu računara i klima uređaja – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Suglasnost za nabavu računara za potrebe Stručne službe Vlade – tajnik Vlade
19. Suglasnost za potpisivanje Sporazuma između Agencije za privatizaciju i „DAŽ“ d.o.o. Bijela u sporu koji se vodi pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori (Pr.br.607/19-09) – Agencija za privatizaciju
20. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec kolovoz) – Agencija za privatizaciju