Jučer je u Novom Travniku održan radni sastanak na temu “Očitovanja o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti o obiteljima s djecom”.

Sastanak je inicirala zastupnica u Saboru ŽSB i izaslanica u Domu naroda PFBiH Zdenka Džambas (HDZ BiH), a sastanak je podržala i zastupnica u Saboru ŽSB Nedžada Tolja (SDA). Uz zastupnice Džambas i Tolja, na sastanku koji je održan u prostorijama Centra za socijalni rad Novi Travnik, sudjelovali su i djelatnici Centra za socijalni rad Novi Travnik na čelu s ravnateljicom Mirjanom Mehičić, direktorica Centra “Duga” Novi Travnik Sonja Nikolić Jurišić te 15-aak zainteresiranih roditelja i drugih građana.

Nakon konstruktivne rasprave i dijaloga, usvojeni su sljedeći zaključci:

1. Podržava se donošenje Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom i najbolji je oblik prevencije od institucionalnog smještaja djece koja moraju biti u središtu pažnje.
2. Ovaj Nacrt spomenutog Zakona koji, u osnovi, mijenja postojeći u članku 47. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja:
Uočena je nepreciznost u članku 47.
a. Stavak 1 – Tko utvrđuje kategorije, koji liječnik je nadležan za preporuke, a u vezi sa 47. člankom koji govori o Pravilniku koji propisuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite.
PRIJEDLOG: Kategorizaciju treba vršiti Ministarstvo zdravstva i institucije za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
c. Stavak 2 – Status roditelja njegovatelja se priznaje ako dijete s posebnim potrebama boravi u nekoj predškolskog, školskoj i zdravstvenoj ustanovi manje od 4 sata.
PRIJEDLOG: Ako se djetetu predlaže neka ustanova u cilju socijalizacije, stručne pomoći, obrazovanje, najmanje provedeno vrijeme mora biti 6 sati. Sve ostalo bi bila diskriminacija djeteta.
d. Predlaže se da roditelji njegovatelj može steći ovo pravo do navršenih 65 godina. Što poslije toga? Gdje će dijete i tko će o njemu brinuti? Znači li to da osoba ide u mirovinu?
e. i g. U ŽSB ne postoji županijski centar za socijalni rad, pa tako ne može osigurati prava roditelja njegovatelja iz radno-pravnog statusa.
f. Roditelj njegovatelj ima pravo na bolovanje, godišnji odmor. Tko mijenja roditelja njegovatelja u slučaju odsustva?
h. Stavak 3 – Roditelj njegovatelj gubi prava ako ne obavlja utvrđene poslove. Tko utvrđuje, nadzire rad roditelja njegovatelja?
3. Kako će izmijenjeni članak 47. biti proveden ako je u suprotnosti s člankom 18. koji govori o drugim naknadama i što ovim člankom gubi dijete ili roditelj?
4. Nije jasno navedeno da li se ovim Zakonom govori o njezi djeteta do 18. godine ili ne ograničava starost djeteta.