“Iako su danas žene obrazovane kao i muškarci, u tijelima uprave ŽSB uposleno je 37% žena, dok je taj postotak u drugim županijama znatno viši.

U svakom poslu postoje oni dobri, pametni, sposobni i vrijedni ljudi, kao i oni koji to nisu, bez obzira na spol. U našoj županiji još uvijek je najniži broj žena na rukovodećim pozicijama. Najveće prepreke u profesionalnoj karijeri su predrasude i još uvijek patrijarhalno, tradicionalno društvo.

Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine u Specijalnom izvješću dali su prikaz podataka dostavljenih od strane institucija, upravnih organizacija i regulatornih tijela Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i županija Federacije Bosne i Hercegovine (prema proračunskim jedinicama) kao i podataka koje sadrže relevantni popisi stanovništva u Bosni i Hercegovini.

No, prostim uvidom u zaprimljene brojčane pokazatelje konstatirano je da u najvećem broju institucija, upravnih organizacija i regulatornih tijela u ŽSB nije ispoštovan ustavni princip koji podrazumijeva proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i Ostalih,
kao i da u cijelosti nije ispoštovan princip ravnopravnosti spolova.

Stoga je danas u raspravi zastupnica i predsjednica ŽO ZŽ “KKK” ŽSB Suzana Krišto, pozvala rukovoditelje svih institucija, tijela uprave i regulatornih tijela u Bosni i Hercegovini da u okviru svojih ovlasti poduzmu potrebne mjere koje će rezultirati adekvatnom zastupljenošću muškaraca i žena u strukturi zaposlenih vlastite institucije, tijela uprave ili regulatornog tijela.”

Suzana Krišto,
predsjednica ZŽ KKK HDZ BiH ŽSB
zastupnica u Saboru ŽSB